GAP biztosítás

A GAP biztosítás a gépjárművek totál- és lopáskára esetén fizet kártérítést a biztosított számára. A vételár biztosítás téríti a beszerzési ár és a kárkori érték közötti különbözetet, melyet a Casco biztosítás nem fedez. A GAP finanszírozott gépjármű esetén fedezetet nyújt a biztosító által számolt érték és a tartozás különbségére.